Uczniowski Klub Sportowy Jocker Oświęcim

Licytacja


Lista zgromadzonych przez nas konwecji/artykułów:

=> Strefa szlemowa - sztuczka otwierającego
=> Licytacja po wejściu przeciwnika 2nt - młode
=> Pytanie o asy

=> 3BA – dwa młodsze cue-bidy
=> Otwarcie 4/(Namyats – Szurig)

=> Dwukolorówki Ghestema
=> Transferowy trzeci i czwarty kolor
=> Kolorowe króle
=> Kontra odpowiedź
=> Transfery po blokach 3 i 3

 Strefa szlemowa – sztuczka otwierającego

 

W strefie szlemowej bardzo ważne są intencje obu partnerów oraz dokładny opis ręki jednego bądź obojga partnerów tak aby można było przy tym zagrać najbardziej szansowny oraz optymalny kontrakt. Czego potrzebujemy w tym celu ? Oprócz oceny karty, którą wyrabiamy przez lata i która jest bardzo ważna potrzebujemy również przestrzeni licytacyjnej aby mieć możliwość jak najdokładniejszej wymiany informacji – co więc proponuję ? Zamienić znaczenie odzywek 2/ otwierającego w sekwencji 1-2/. Jak to wygląda ? Zobaczmy!

 

1- 2/

?

2       = 4, nie wyklucza 6, w pełnej strefie

2       = 5+

 

Co zyskujemy dzięki zamianie tej odzywek ? Szlemikowe uzgodnienie koloru pikowego na wysokości dwóch! Zauważmy, że żeby silnie uzgodnić kiery dalej musimy licytować je na wysokości trzech, więc nic przez to nie tracimy, a zyskujemy przestrzeń i swobodę silnego  uzgodnienia pików w tej pozycji.

 

1- 2/

2* - 2       = silne uzgodnienie pików!

 

*= 4, nie wyklucza 6, w pełnej strefie

 

 

1- 2/

2** - 3     = silne uzgodnienie kierów!

 

**= 5+


Licytacja po wejściu przeciwnika 2nt – młode

 

1M - 2nt - ?

 

Ogólne zasady:

 

3          = oznacza GF z fitem w kolorze otwarcia

3           = oznacza inwit z fitem w kolorze otwarcia

3M          = zwykłe podniesienie z fitem w kolorze otwarcia

3OM      = oznacza GF na tym kolorze         

 

Znaczenie symboli:

 

M – major => kolor starszy, czyli /

OM – other major => inny stary, w tym przypadku mając tylko dwa kolory starsze można przetłumaczyć jako – drugi stary

2nt – two not trump => dwa bez atu, 2BA

 

Licytacja po otwarciu 1:

 

1- (2nt) - ?                        3          = GF z fitem

                                               3           = inwit z fitem

                                               3          = zwykłe podniesienie z fitem

                                               3           = GF, 6+

                                               3nt          = do gry

                                               4/      = Splinter na

                                               4          = do gry

                                               4           = do gry

 

Licytacja po otwarciu 1:

 

1- (2nt) - ?                         3          = GF z fitem

                                               3           = inwit z fitem

                                               3          = GF, 6+

                                               3           = zwykłe podniesienie z fitem

                                               3nt          = do gry

                                               4/      = Splinter na

                                               4          = do gry

                                               4           = do gry


 


Pytanie o asy

 

Odzywka 4BA jest pytaniem o asy jeżeli:

·         W sekwencji ją poprzedzającej nastąpiło bezpośrednie lub pośrednie uzgodnienie koloru,

·         Zostało zalicytowane po serii cue-bidów,

·         Zostało zalicytowane skacząco bezpośrednio po naturalnej odzywce w kolor.

 

Odzywka 4BA nie jest pytaniem o asy jeżeli:

·         Licytujący 4BA zgłosił wcześniej jakąś odzywkę nieforsującą,

·         Nie nastąpiło uzgodnienie koloru,

·         Żaden z partnerów nie zgłosił naturalnej zapowiedzi – wówczas 4BA jest inwitem. 

 Otwarcie 4/(Namyats – Szurig)

Otwierający w kolorze wskazanym nie może mieć więcej niż 1 lewę przegrywającą.

 

4♣                   = 9+lew na kolorze

4♦                   = 9+lew na kolorze

4/♠                = standardowe /

 

o    4 w kolor wskazanym transferem      = sign off

o    4 w następny kolor (najbliższa odzywka) relay, próba szlemikowa – brak figury w kolorze otwierającego

·         Kolor wskazany                     = przegrywająca lewa w kolorze wskazanym

·         Inny kolor                              = cue-bid i AKD w kolorze wskazanym otwarciem

o    4BA                = blackwood

o    Pozostałe         = cue-bid 3BA – dwa młodsze cue-bidy.

Po uzgodnieniu koloru starszego w pierwszej kolejności pokazujemy cue-bidy krótkościowe, do których partner ma się ustosunkować.

Jeśli ręka została zakwalifikowana jako bezatutowa to 3BA oznacza dwa cue-bidy młodsze a cue-bid w młodym oznacza brak cue-bidu w drugim młodym.

1 - 1                                       (1) = ręka bezatutowa

1ba(1) - 2(2)                       (2) = dowolny forsing do końcówki                            

2 - 3(3)                             (3) = silne uzgodnienie kierów

?

3BA = cue-bid oraz

4 = cue-bid , brak cue-bidu

4 = cue-bid , brak cue-bidu

 Dwukolorówki Ghestema


Ogólne zasady:

·         kolor przeciwnika - najstarszy i najmłodszy

·         2BA - dwa najmłodsze

·         3 - dwa najstarsze 

 

Otwarcie:

1

1

1

2 w kolor przeciwnika

 i 

 i 

 i 

2BA

 i 

 i 

3

 i 

 i 

Nat!

3

X

X

i

 Transferowy trzeci i czwarty kolor

Transferowy trzeci kolor

 

W                           E

1                           1♠

2                           ?

                               2           = gadżet:

a)       sign-off na 6+♠

b)      forsing do dogranej, układ prawie dowolny

2♠           = 5♠ w sile inwitu

2BA        = naturalne, inwitujące

3          = trzeci kolor, obawa o kiery

3           = naturalne, inwitujące

3           = 5-5♠, forsing do dogranej


W                           E
1                           1♠

2                           2

2♠ * automat


 

Po sztucznej odzywce 2 (gadżet) otwierający automatycznie licytuje 2♠, a E:

·         pasuje ze słabą ręką z 6+♠

·         licytuje forsujące 2BA

·         licytuje forsujące 3

·         licytuje forsujące 3

·         licytuje 3 jako czwarty kolor, wyjaśnia, że 2 było co najmniej semi-naturalne

 

Transferowy czwarty kolor

 

W                           E

1                           1♠

2                          ?

                               2           - gadżet:

a)       sign-off na 6+♠

b)      forsing do dogranej, układ prawie dowolny

2♠           - 5♠ w sile inwitu

2BA        - naturalne, inwitujące

3          - naturalne, inwitujące

3           - naturalne, inwitujące

3           - 5-5, forsing do dogranej

 

W                           E

1                           1♠

2                          2

2♠                           3

 

3 w tej sekwencji jest czwartym kolorem!

 Kolorowe króle


 

Gdy posiadamy uzgodniony kolor starszy, odpowiedzi na pytanie o króle są następujące:

1 szczebel: nie mam żadnego króla

2 szczebel: mam najmłodszego z możliwych () lub dwa pozostałe króle

3 szczebel: mam starszego z możliwych () lub dwa pozostałe króle

4 szczebel: mam najstarszego z możliwych (/) lub dwa pozostałe króle

5 szczebel: mam 3 króle (i i /♠)


Przy uzgodnionym kolorze młodszym nie gramy tym schematem.Kontra odpowiedź

 
W           N             E             S
1♠           ktr.          2♠           ?
                                               ktr.          - dwuznaczna:
a)       oba kolory młodsze 4-4+ w sile nielimitowanej górą
b)       jeden kolor młodszy 5+ w sile przepychu
         2BA       - dwuznaczne:
a)       4 w sile nielimitowanej górą
b)       5+ w sile przepychu
         3//   - naturalne 5+, inwit do końcówki
 
Umieszczenie słabych rąk na longerze młodszym 5+ w kontrze nie prowadzi do zbytnich komplikacji w dalszej licytacji, możemy bowiem zastosować następujący schemat postępowania:
 
 
W           N             E             S
1♠           ktr.          2♠           ktr.
pas         ?
                2BA        - wolę kara od trefli -> S licytuje:
                                                                                              3 z układem 4-4 lub longerem karowym 5+
                                                                                              3 z longerem treflowym 5+
                3           - wolę trefle od kar -> S licytuje:
                                                                                              pas z układem 4-4 lub longerem treflowym 5+
                                                                                              3 z longerem karowym 5+
 
 
W           N             E             S
1♠           ktr.          2♠           2BA
pas         ?
                3           - brak czterech kierów, a więc silnie sugeruje układ 4-4 w kolorach młodszych,
  dalej S licytuje:
 
pas         - 4+ i obiecane wcześniej 4
3           - 4+ i obiecane wcześniej 4
3           - 5 w sile przepychu
                3           - 4, inwit do końcówki (niekiedy do szlemika)
                3           - minimum kontry wywoławczej
                4           - z bilansu
 
 
W           N             E             S
1           ktr.          2           ?
                                               ktr.          - dwuznaczna:
a)       oba kolory młodsze 4-4+ w sile nielimitowanej górą
b)       jeden kolor młodszy 5+ w sile przepychu
2♠           - 4+♠ w sile przepychu
2BA       - 4♠, co najmniej inwit
3//♠   - 5+, inwit do końcówki
 
 
W           N             E             S
1           ktr.          2           2BA
pas         ?
                3           - brak czterech pików, a więc silnie sugeruje skład 4-4 w młodszych, NF
                3           - 4♠, nadwyżkowe, przerzucenie rozgrywki na partnera, albo inwit szlemikowy
                3♠           - 4♠, minimum siły
                4♠           - z bilansu
 


Transfery po blokach 3 i 3


S                      W
[3]                 ?
                        ktr.       - wywoławcza
                        3        - transfer na
                        3        - transfer na ♠
                        3♠        - transfer na BA
                        3 BA    - do gry
                        4       - dwukolorówka i ♠
                        4//♠ - naturalne, konstruktywne
                       
S                      W
[3]                 ?
                        ktr.       - transfer na ♠
                        3♠        - transfer na BA
                        3 BA    - do gry
                        4       - 6 i 4♠
                        4        - 6 i 4♠
                        4        - 5+♠ i 5/
                        4♠        - dobry kolor, 6+♠ dobra ręka
                        4 BA    - młode
 
S          W        N         E
[3]     ktr        [pas]    ?
                                   3♠        - spasowałbym na naturalne wejście 3♠
                                   3 BA    - do gry
                                   4/    - naturalne NF
                                   4        - cue-bid z fitem pik
                                   4♠        - zalicytowałbym 4♠ po naturalnym wejściu 3♠
 
S          W        N         E
[3]     ktr        [pas]    3♠
pas       ?
            3 BA    - do gry
            4/    - naturalne
            4        - inwit do szlemika, cue-bid
            4♠        - ręka za silna na wcześniejsze 4♠
 
S          W        N         E
[3]     3♠        [pas]    ?
                                   3 BA    - do gry
                                   4       - negatywne, nie trzymam kiera, szukanie koloru do gry
                                   4        - inwit do trefli partnera, sign-off do kar
                                   4        - pokaż trzy piku lub własny kolor
                                   4♠        - 6+♠
                                   4 BA    - licytuj swój kolor